Subvencions de la Diputació de Girona dins la campanya “Del Pla a l’Acció any 2017”

Des de la Diputació de Girona s’han concedit dues subvencions a l’ajuntament de Montagut i Oix corresponents a la línia 1 i a la línia 3 de la convocatòria esmentada.

Pel que fa a la línia 1 fa referència a un servei de comptabilitat energètica i control del subministraments elèctrics per import de 522,00 euros.

Mentre que dins la línia 3 s’ha concedit una subvenció pel canvi de quinze lluminàries als quadres del Barri del Fluvià per un import de 3.073,24 euros.