SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvencions concedides per la Diputació de Girona:

 

Fons de Cooperació econòmica i cultural

CONCEPTE
SUBVENCIÓ (€)
Despesa corrent enllumenat públic
13.000,00
Millora Carrer Barri del Cós
28.990,43
Segona renovació enllumenat Barri Fluvià
8.305,57
Cooperació cultural
8.876,00
Noves Tecnologies
923,19
Manteniment i conservació de diversos camins
3.000,00

 

 

 

 

 

 

Cooperació esportiva: millora equipaments esportius municipals

CONCEPTE SUBVENCIÓ (€)
Substitució de l’enllumenat del camp de futbol: Instal·lació de projectors  5.160,00