Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial.

L’Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 24.790,00€ per a la realització de les obres de consolidació de la Torre del Cos (Fase any 2021), amb un pressupost total d’actuació de 27.549,82€.