Edictes

Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3770 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2480 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2479 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11072 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10516 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació crèdits
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9588 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'exposició pública d'una memòria tècnica
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9468 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9434 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 172-0 Edicte: 7687 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7011 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres