Edictes

Exercici: 2018 Bop: 172-0 Edicte: 7687 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7011 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6923 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'informació pública de l'acord per deixar sense efecte els estatuts de la Mancomunitat del Gomarell
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6750 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació del Pla de Disposició de Fons
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6662 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6180 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6091 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5918 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5191 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5054 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits