Edictes

Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5320 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5245 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5244 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte de nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5243 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 4993 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4111 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública del pressupost general
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4063 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte de convocatòria per a cobrir les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3770 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2480 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2479 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable