Edictes

Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6180 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6091 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5918 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5191 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5054 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4817 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva d'unes memòries tècniques
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 2972 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial d'unes memòries tècniques
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2825 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 46-0 Edicte: 1844 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'una actuació en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de contractació de personal laboral temporal