Edictes

Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6707 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6706 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6495 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació de les bases per a l'atorgament d'uns ajuts en espècie
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6079 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5320 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5245 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte de delegació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5244 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte de nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5243 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 123-0 Edicte: 4993 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4111 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública del pressupost general