Edictes

Exercici: 2018 Bop: 46-0 Edicte: 1844 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'una actuació en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1764 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 14-0 Edicte: 276 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 125 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10773 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10744 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10226 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9386 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 8970 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8515 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública del projecte de millores d'una explotació ramadera