Edictes

Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8515 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública del projecte de millores d'una explotació ramadera
Exercici: 2017 Bop: 194-0 Edicte: 8324 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 170-0 Edicte: 7427 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6004 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació definitiva d'uns projectes d'obres
Exercici: 2017 Bop: 134-0 Edicte: 5969 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5809 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 130-0 Edicte: 5774 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació crèdits
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4569 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4443 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un avantprojecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4151 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres