Edictes

Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4569 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4443 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública d'un avantprojecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4151 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 99-0 Edicte: 4141 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 68-0 Edicte: 2627 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 66-0 Edicte: 2522 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre la informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2031 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte d'informació pública del projecte de millores d'una explotació ramadera
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2011 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1264 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1089 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre l'aprovació inicial d'un projecte d'obres