Urbanisme


  • Publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació en els procediments de planejament i gestió urbanística i dels acords d’aprovació que s’adoptin en la seva tramitació.
  1. Aprovació inicial per segona vegada del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Aprovació inicial per segona vegada del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)


2. Modificació Puntual de les NNSS Ordenació dels habitatges a la zona RII. Art. 91.8.


3. Modificació puntual NNSS (02/2013) EDAR d’Oix.


4. Modificació puntual NNSS de Montagut i Oix per a la qualificació de nous serveis tècnics (referència 03/2014).


5. Modificació puntual NNSS de Montagut i Oix relativa als usos en el casc antic i en l’edifici de la biblioteca.

Acord aprovació inicial Ple 24-09-2015 (descàrrega pdf)

Documentació tècnica (descàrrega pdf)

Acord aprovació provisional ple 28.01.16 (descàrrega pdf)

Documentació tècnica (descàrrega pdf)