+
1 abril 2021
ANUNCI DE COBRAMENT D'IMPOSTOS Els informem que des del 15 d'abril al 30 de junt d'enguany, ambdòs inclosos, tindrà lloc el cobrament e
23 novembre 2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del 8 de setembre de 2020 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en
22 març 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 19 de novembre de 2019, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en
25 gener 2021
Els informem que des del dia 1 de febrer a l'1 d'abril d'enguany, ambdòs inclosos, tindrà lloc el cobrament en període voluntari dels imp
29 desembre 2020
Convocatòria de subvencions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020 El Ple de la Diputació de Girona, en la
1 desembre 2020
L'Ajuntament d'Ogassa ha obtingut una subvenció per a l'actuació de millora i condicionament de camins públics municipals de circumval·l
19 novembre 2020
El Ple de l'Ajuntament d'Ogassa d'11 de novembre de 2020, va aprovar per unanimitat, el Pla d'Acció per la diversitat sexual i de gène