Equip de govern

– Composició del nou Ajuntament d’Ogassa a la vista dels resultats de les eleccions que es van produir el passat dia 24 de maig de 2015:

Alcalde:

Josep Tremps i Bosch

ogassa@correugi.cat

joseptremps.ogassa@gmail.com

Regidors:

Albert Solà i Serra

Tinent d’alcalde

Àrea de governació i hisenda

Àrea d’obres i urbanisme

albertsola.ogassa@gmail.com

Jose Maria Rodríguez León

Àrea de monts-forestal, agricultura, ramaderia, i medi ambient

josepmariarodriguez.ogassa@gmail.com

Jaume Camps i Fajula

Àrea de turisme, serveis i cultura

jaumecf17@yahoo.es

Francesc Xavier Vilarrasa i Batchilli

Àrea de festes, ensenyament i esports

Àrea de joventut, benestar social i sanitat

xaviervilarrasa.ogassa@gmail.com