Campanya de Subvencions als Consultoris Locals 2020

Campanya de Subvencions als Consultoris Locals 2019
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2020/06, que va tenir lloc el 16 de juliol de 2020, va incloure a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals per a l’any 2019.
El cost de les actuacions ha sigut de 3.061,09 € € amb una subvenció de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, 1.794,11 €.
Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona)

Anunci Subv Consultoris Locals 2019