Campanya de subvencions als Consultoris locals 2021-2022

Campanya de Subvencions als Consultoris Locals 2021-2022

 El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2021/7, que va tenir lloc el 6 de juliol de 2021, va incloure a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals per als anys 2021-2022.

El cost de les actuacions ha sigut de 4.641,30 € amb una subvenció de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, 3.742,64 €.

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona)

ANUNCI SUBV SAC 2021 2022