Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 22 de desembre de 2020 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2021, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció per despeses corrents en serveis obligatoris d’electricitat i de la xarxa d’aigua: 754,71 €
  • Subvenció per despeses en inversions: pels treballs d’arranjament i millora de les voreres de la zona del Prat el Pinter, per import de 37.617,69 €
  • Subvenció per a despeses culturals: 6.771,60 €
  • Subvenció per accés a la informació: 649,92 €
  • Subvenció per actuacions en camins municipals: 1.600,00 €

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Anunci Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2021