Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del 16 de juny de 2020 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2020, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció per despeses corrents en serveis obligatoris d’electricitat i de la xarxa d’aigua: 20.000,49 €
  • Subvenció per despeses en inversions: pels treballs d’arranjament i millora del camí de Sant Martí d’Ogassa, del camí de Ribamala i de la zona de la Font Gran, per import de 18.371,91 €
  • Subvenció per a despeses culturals: 4.604,18 €
  • Subvenció per accés a la informació: 623,16 €
  • Subvenció per actuacions en camins municipals: 1.600 €

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Anunci Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2020