Edictes

Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial d'un pla especial
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9215 AJUNTAMENT D'OGASSA - Exposició pública del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9216 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 179-0 Edicte: 7803 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4424 AJUNTAMENT D'OGASSA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2364 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1561 AJUNTAMENT D'OGASSA - Convocatòria per a l'elecció del càrrec de jutge de pau titular d'Ogassa
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 982 AJUNTAMENT D'OGASSA - Exposició pública de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa d'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8465 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8468 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021