Edictes

Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6391 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte de delegació de competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6332 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'exposició pública del compte general de 2017
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6289 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5743 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'exposició pública de l'expedient de suplement de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 95-0 Edicte: 4241 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci referent a un acord del Ple
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 4077 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació d'un bé immoble
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1868 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 763 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 631 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 628 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018