Edictes

Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9064 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8776 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de delegació d'autorització per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 205-0 Edicte: 8271 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5434 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4441 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4008 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança d'administració electrònica
Exercici: 2019 Bop: 84-0 Edicte: 3192 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació d'un bé immoble
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3021 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'aprovació definitiva del Reglament del Servei públic del subministrament d'aigua potable al municipi
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2110 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'informació pública de l'Ordenança d'Administració electrònica
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1387 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'informació pública d'un reglament