Edictes

Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4329 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3042 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2060 AJUNTAMENT D'OGASSA - Desafectació del bé de domini públic "Cal Casadet"
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2017 AJUNTAMENT D'OGASSA - Aprovació expedient de suplement de crèdit 1/2020
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10007 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9557 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut d'Ogassa
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9064 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8776 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de delegació d'autorització per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 205-0 Edicte: 8271 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5434 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del cartipàs municipal 2019-2023