Edictes

Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9170 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 136-0 Edicte: 6050 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de licitació d'uns comunals per a pastures
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5858 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 123-0 Edicte: 5454 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del plec de clàusules per a l'adjudicació, en règim d'arrendament, d'un habitatge i convocatòria de licitació
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4545 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte de delegació d'autorització per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4544 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3119 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 37-0 Edicte: 1265 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de convocatòria de licitació d'arrendament d'un bé immoble
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10551 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte sobre convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10549 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017