Edictes

Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5434 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació del cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4441 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4008 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança d'administració electrònica
Exercici: 2019 Bop: 84-0 Edicte: 3192 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci de convocatòria de subhasta per a l'alienació d'un bé immoble
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3021 AJUNTAMENT D'OGASSA Edicte d'aprovació definitiva del Reglament del Servei públic del subministrament d'aigua potable al municipi
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2110 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'informació pública de l'Ordenança d'Administració electrònica
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1387 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'informació pública d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 341 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general de preus públics
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11071 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10223 AJUNTAMENT D'OGASSA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019