Educació

ESCOLA NÚRIA MORER I PI

UN MODEL D’ESCOLA DIFERENT
Ens definim com…
Una escola pública, petita i de poble.
Una escola arrelada al territori que pretén donar vida al municipi.
Una escola dinàmica, flexible, heterogènia i de qualitat.

En valorem…

  • Els agrupaments flexibles i la interacció entre alumnes de diferents nivells, cursos i edats.
  • L’atenció individual, els mètodes de treball propers i adaptats a les necessitats de cada alumne, atenent així la diversitat de ritmes de treball, de maduració i d’aprenentatge.La proximitat perquè les relacions entre el professor i l’alumne són més properes i individualitzades, així com també les relacions amb els pares i la comunitat local.
  • La Flexibilitat, una manera de treballar lliure dins una organització general més pautada. Flexibilitat d’horaris, de materials, d’activitats, de recursos, d’agrupaments, d’espais…
  • L’organització de l’espai de manera heterogènia i flexible on els nens i nens de diferents edats, interessos i necessitats conviuen i aprenen junts.
  • La metodologia centrada en afavorir l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball, així com també el treball interdisciplinari.

Algunes activitats són…

  • Colònies
  • Setmana blanca
  • Piscina a tots els cursos i altres sortides vinculades a l’entorn (poble, comarca i comarques veïnes).
  • Taller de lectura i expressió escrita,
  • Treball per projectes…

Destaquem projectes actuals com….

COMENIUS

Un treball sobre el clima entre sis escoles d’Europa: França, Irlanda del Nord, Noruega, Turquia, Itàlia i la Z.E.R.
Anàlisi de les característiques climàtiques de cada zona a partir de les dades que aporta cada escola.
Elements de la vida quotidiana condicionats pels diferents climes: la vivenda, l’alimentació, el vestit.
La llengua de comunicació és l’anglès: correspondència entre alumnes, videoconferències, etc.
Us de les noves tecnologies com a eina indispensable en l’aprenentatge escolar. Cada nen disposa d’un ordinador, de càmera fotogràfica i de vídeo.

APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

A partir dels 3 anys, basat en mètodes comunicatius.
Els cursos de cinquè i sisè de primària fan una part de les matemàtiques, la geometria, en anglès.

L’HORT ESCOLAR

Participació de tots els nens i nenes en les diferents tasques que comporta un hort ecològic: llaurar la terra, plantar les llavors, adobar. Regar, collir i menjar les verdures.
Tractament de compostatge a partir de les restes orgàniques del menjador escolar per a l’adob de l’hort.

ESCOLA COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT

El currículum escolar contempla com una de les prioritats transmetre els valors de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
Dur a terme accions quotidianes de reciclatge, en les aules, el menjador, etc.
Col·labora activament amb l’Ajuntament i el Consell Comarcal en els plans de conservació de l’entorn: visites a la deixalleria, depuradora, etc.

 

JORNADA PORTES OBERTES
Data per confirmar

ESCOLA NURIA MORER I PI
PLANOLES
972736201-972736000

http://escolaplanoles.blogspot.com