Anuncis / Edictes

Nota informativa Millores escola 16/03/2017

Anunci, Suspensió de tramitacions i de llicències 16/03/2017 Podeu consultar els Plànols en aquest enllaç.

Anunci aprovació definitiva obres urb Dr. Trueta 16/03/2017

Aprovació inicial del projecte d’obres Urbanització del carrer Doctor Trueta de Planoles Edicte Urbanització carrer Dr. Trueta

Nomenament i convocatòria Tribunal Qualificador i Convocatòria aspirants admesos procés selectiu peó de manteniment Anunci 25/08/2016

Plec Clàusules per l’arrendament de la casa situada al carrer Escoles, 5 de Planoles. 09/08/2016

Edicte 03/08/2016 Exposició pública aprovació inicial plànol delimitador de Planoles.

Anunci 03/08/2016 Exposició pública del Plec de clàusules administratives particulars per l’arrendament d’una casa a Planoles, i licitació pel procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació.

LLISTAT ADMESOS_EXCLOSOS PLAÇA PERSONAL LABORAL 28/07/2016

Edicte peó, Data màxima de presentació de la documentació dia 18/07/2016

acta tribunal peo ajuntament 03/06/2016

acta tribunal socorrista 03/06/2016

acta tribunal monitor casal 03/0/2016

Anunci de convocatòria mesa de contracació BAR PISCINA MUNICIPAL 30/05/2016

Edicte-llista definitiva socorrista edicte-llista definitiva casal estiu 19/05/2016

Edicte-llista definitiva casal estiu 19/05/2016

Llista definitiva admesos i exclosos vacant personal laboral 18/05/2016

Llista provisional admesos i exclosos plaça monitor-a 02/05/2016

Llista provisional admesos i exclosos plaça socorristes 02/05/2016

Anunci licitació bar piscina 02/05/2016, podeu consultar les prescripcions tècniques a “Temes d’interès”

Edicte Llista provisional admesos i exclosos 27/04/2016