Ple

A l’Ajuntament de Planoles els plens ordinaris es celebren:

  • El primer dilluns, no festiu, de cada tres mesos (gener, abril, juliol, octubre), a les 20.00 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
  • Les actes de sessions dels plens es poden veure a: ACTES