PLE DE 29 DE SETEMBRE DE 2016

INFORMACIONS DES DE L’ALCALDIA EXPOSADES EN EL PLE DE 29 DE SETEMBRE DE 2016

 

Coses fetes

 • Camí forestal de Campelles: El camí a Prat de Jou ara és de pagament (anual, 30€). Vàrem visitar l’alcalde per a fer-li saber la nostre disconformitat ja que aquest camí passa per territori municipal i connecta amb el de la Coma Ermada. Vàrem concloure que tota aquella persona empadronada a Planoles (ho ha de demostrar amb certificat) pot passar per l’ajuntament de Campelles a rebre un passi anual gratuït.
 • S’ha rejuntat de nou l’empedrat de la Font Freda.
 • S’ha esmenat de nou la tanca del collet de les Barraques.
 • Hem instal·lat una barana metàl·lica homologada de protecció en la corba de la font de la Serreta de Planés.
 • S’han esmenat les jardineres de la dreta de les escales del carrer de la Font
 • S’han netejat de terra i sorra les reixes del clavegueram de Planoles i Planes, com a preparació de les pluges de l’hivern.
 • S’ha protegit de nou part de circuit elèctric que sobresortia al voltant de faroles d’enllumenat. No hem pogut esbrinar encara que és el que fa saltar els magnetotèrmics del carrer Joan Maragall en els dies de pluja.
 • S’ha pintat el rebedor i escala de l’escola, i s’ha arreglat la porta d’entrada.
 • S’ha fet arreglar la barana de fusta del pont de les Casetes.
 • S’està acabant el rejuntat de l’empedrat del carrer Major.
 • S’han rejuntat les lloses al voltant dels arbres de la plaça de l’església, s’han repintat papereres, barana i jardineres.
 • S’han pintat amb Oxyrite verd els punts d’informació.
 • S’ha fet netejar parcialment la zona verda adjacent a la parcel·la del Sr. Calzada de Planés. Aquesta zona verda segons les actes de l’associació de la Serreta pertany al poble. Caldrà fer el possible per a poder-la gaudir. Des de l’any 2008 que demanaven anualment que es fes.
 • S’ha fet instal·lar un repetidor de wifi gratuït a les antenes de Nevà, la qual cosa permet rebre connexió a tots aquelles cases que mirin cap a Nevà.
 • S’ha esmenat la fuita de clavegueram de la carretera de l’estació a l’alçada de l’entrada de Can Sadurní.
 • S’ha trobat una sortida legal per poder portar a terme el “Tastet de bolets”. Cal adquirir els bolets en una empresa que pugui emetre factura (i poder fer traçabilitat) i presentar-ho com a Mostra de cuina casolana o tradicional de bolets. L’ajuntament pagarà l’assegurança (caldrà que consti Diputació de Girona).
 • S’ha eliminat l’enllumenat de la pista de tennis mitjançant fitxes. Hem instal·lat un magnetotèrmic amb commutador manual.

Projectes

 • Vàrem visitar la delegació del MOPU de Girona per a presentar-los-hi la proposta de senyalització de l’entrada del poble . També vàrem comentar possible solucions per a l’entrada de Planés. Tindrem una visita d’ells per a concloure com es farà.
 • Proposta de cessió de terrenys per a la construcció d’una nova pista de tennis. Ho veiem favorablement, sempre i quant es millorin les condicions per a fer-se soci de la gent resident..
 • En el camí de la Serreta s’ha encomanat que aixequin les tapes de clavegueram, que es varen deixar enfonsades en asfaltar el carrer.

 

 

 

Aspectes a informar

 • S’instal·laran reductors de velocitat a les Casetes (discoïdals) i dues senyals de prohibit el pas excepte veïns en la carretera del MOPU.
 • Es pintaran amb Oxyrite negre les papereres del poble i es repararan i envernissaran els bancs de fusta de Planoles i Planés.
 • El pagament de les despeses de menjador als pares pel que fa al curs 2015-2016 està arribant a port. Es lliuraran a l’escola les bases i el full de petició nominal per a que es puguin presentar molt probablement a partir de la propera setmana. Hi haurà entre 15-21 dies per a lliurar la sol·licitud de subvenció per part dels pares.
 • Ens vàrem reunir amb l’AMPA. Passarem de subvencionar de 600 €/any a 1000 per curs actual degut a l’augment d’alumnes. En canvi, no subvencionarem el dinar de la ZER. Si que subvencionarem l’assegurança de totes les activitats que portin a terme.
 • Aquest any ens hem trobat que durant la Festa Major hi havia moltes interferències amb activitats paral·leles que demanaven la utilització de la sala del Casino, la pista o cessió de cadires i taules. En algun moment s’ha posat en risc les activitats que havíem programat. Per a l’any vinent reservarem les sales municipals , taules i cadires per a ús exclusiu de l’Ajuntament en els dies concrets de la Festa Major.
 • Informar que hem tingut contactes amb l’empresa Puigmal respecte a la terbolesa de l’aigua d’aquest estiu. És degut a una esllavissada en la captació més alta. Es solucionarà en propers dies. Ara, ens han manifestat el greu problema d’abastament d’aigua del poble que, aquest estiu, ha arribat a posar en risc l’aigua de beguda. L’abastament i la possible manca d’aigua és un problema que no s’ha previst adequadament aquests darrers anys. Demanarà revisar o canalitzar de nou tota l’escomesa fins els dipòsits generals, de la xarxa de distribució i estudiar la construcció d’una nova captació. Caldrà preveure-ho en base a un nou estiu eixut, que ens podria deixar el poble amb restriccions d’aigua. Aquest passa a ser un problema de primer ordre. Aquests propers dies tindrem una assentada amb Aigües Puigmal al respecte.
 • A nivell de la carretera del poble, que és de la Diputació, s’hi instal·laran diferents senyalitzacions i es pintarà un pas de vianants doble en front del Trill.
 • Aquest novembre es cobrirà el camp de futbol amb el compost que hi ha emmagatzemat en front. Teníem previst fer-ho aquest setembre però el Camp d’Aprenentatge ens ha sol·licitat que ho ajornem fins a mitjans de novembre.
 • Hem tingut reunions amb l’advocada de la Sra. Recolons respecte als terrenys que hi ha en front del camp de futbol. Estem discutint diferents aspectes d’una permuta.
 • Hem tingut reunions preparatòries de canvis en l’enllumenat del poble. Encara és aviat per a presentar una proposta seriosa.
 • Hem lliurat per subvenció una modificació del ramal principal de clavegueram que va des de el final del carrer de la font, passa per davant de l’ajuntament, el carrer de l’església i fins a l’entrada del camí a can Sadurní. És una obra estructural bàsica que cal afrontar ben aviat.
 • També hem tingut una reunió per augmentar la qualitat de la connexió wifi i l’arribada de fibra òptica. Seguirem treballant-hi.
 • Tenim bones perspectives per aconseguir una subvenció per adquirir una BobCat amb llevaneus per netejar de neu els carrers estrets del poble. També ens servirà per neteja de marges de camins, per moviment de terres i per escombrat del poble, entre d’altres.
 • Tenim pensat adquirir una màquina aspiradora trinxadora de fulles. Les fulles caigudes donen una imatge que sovint (i llastimosament) s’interpreta com a deixadesa.
 • Hem aconseguit una subvenció per equipaments esportius dirigida a arreglar la piscina. S’iniciarà aquest mes vinent.
 • Finalment s’arreglarà la canalització d’una de les corbes perilloses abans d’arribar a Can Gasparó. Ens han concedit els diners.
 • Disposarem d’un romanent d’asfalt per asfaltar un carrer de Planés. També, però probablement a primavera, per 40 metres d’un camí rural. Informarem més endavant.
 • Hem arribat a una entesa verbal amb l’alcalde de Toses per permetre el pas per les tanques dels camins rurals a tots aquells empadronats residents d’ambdós pobles. Queda enllestir la part formal i legal.
 • Estem fent passos per disposar d’un nou itinerari saludable per a la gent de Planoles. Us informarem més endavant.

Enric Gràcia

26.09.2016