Subvencions

Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Planoles 2021-2024

2017

17-10-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 223,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

01-08-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 8.674,37€  per contribuir amb les despeses de treure neu al municipi de Planoles durant l’hivern 2016/2017.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (LÍNIA 1), per un import de 1.601,10€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (LÍNIA 2), per un import de 2.972,97€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (RESERVA), per un import de 5.780,00€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2017 (PAES), per un import de 3.720,15€.

14-07-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 3.000,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia i la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya.

22-06-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de Presidència per import de 9.686,00€ per poder ampliar l’escola de Planoles Núria Morer i Pi.

20-06-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, per finançar accions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport,  ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 8.000,00€ per substituir la base de la barana de perímetre de la pista poliesportiva del Casino.

20-06-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 596,82€ per la compra d’un ordinador.

20-06-2017: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.834,30€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.

23-05-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 400,00€

19-05-2017: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2017, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 38.882,64€

16-05-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2017,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 32.088,00€ per les següents actuacions:

 • 14.748,85€ per canviar la instal·lació de calefacció i fotovoltaica del Refugi Corral Blanc
 • 12.526,15€ per ampliar l’escola de Planoles Núria Morer i Pi
 • 4.813,00€ per despeses culturals

28-03-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,04€

03-03-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de Presidència per import de 28.088,00€ per poder arreglar les instal·lacions del Refugi Corral Blanc de Planoles i la construcció d’un hivernacle al Centre de Biodiversitat.

24-11-2016: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per un import de 19.906,88€ per al l’any 2016 i 19.906,88€ per al l’any 2017, per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017

2018

31-10-2018: S’ha rebut de Presidència de la Diputació de Girona una subvenció per import de 23.118,00€ per a la reforma del parc infantil.

18-10-2018: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 450,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

02-10-2018: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per la inversió d’una salera i una sitja de sal, per import de 11.885,00€, que equival al 55,72% de la inversió.

04-09-2018: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 13.422,92€  per a contribuir amb les despeses de treure neu al municipi de Planoles durant l’hivern 2017/2018.

10-08-2018: DIPSALUT ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.000,00€, pel finançament d’actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes

07-08-2018: El Consell Comarcal del Ripollès amb el Fons de cooperació econòmica comarcal als municipis en obres, serveis o activitats a prestar amb caràcter obligatori pels municipis de la comarca del Ripollès, ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.000,00€.

07-08-2018: La Diputació de Girona  ha atorgat una subvenció per un import de 30.000,00€ per la “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Planoles”.

30-07-2018: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,07€

23-07-2018: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 2.225,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia i la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya.

03-07-2018: La Diputació de Girona  ha atorgat una subvenció per un import de 2.999,38€ per la instal·lació de 1.000 metres de tanca ramadera i 2 abeuradors a la forest Avetar.

11-06-2018: La Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut econòmic per un import de 3.895,00€, per les “Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles eco sistèmics”.

11-06-2018: La Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut econòmic per un import de 6.045,00€, per la “Xarxa viària per a la gestió dels boscos”.

29-05-2018: La Diputació de Girona en “Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals” ha atorgat una subvenció per un import de 7.120,00€, per la millora de la tanca del camp de futbol.

03-05-2018: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2018,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 39.875,05€ per les següents actuacions:

 • 32.387,00€ per urbanització del carrer Doctor Trueta
 • 5.715,00€ per despeses culturals
 • 673,05€ per noves tecnologies
 • 1.100,00€ per sega de marges en camins

02-05-2018: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2018, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 38.908,46€

18-04-2018: La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per un import de 800,00€, per la promoció de l’hivernacle alpí, dins el Programa de Millora de la Competitivitat Territorial.

12-04-2018: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.739,05€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.

20-12-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per un import de 48.825,00€, per a inversions en camins públics locals per arranjar trams camí de Les Casetes i de Can Gasparó)

2019

09-12-2019: El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, dins la línia de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019,  ha atorgat una subvenció per import de 39.708,48€ a l’Ajuntament de Planoles per l’obra de l’enllumenat de Planès.

10-10-2019: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 200,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

07-10-2019: La Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut per contribuir en les despeses ocasionades arran dels aiguats del passat 14 d’octubre de 2018, provocats per l’huracà Leslie, per un import de 5.582,34€

21-08-2019: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 4.649,53€

06-08-2019: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 3.718,14€ pel finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

30-07-2019: La Diputació de Girona amb el programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per import de 3.000,00€

30-07-2019: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 2.375,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia, la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya i la Mostra Gastronòmica.

18-07-2019: La Diputació de Girona  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per un import de 2.731,98€, per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional.

01-07-2019: DIPSALUT ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.537,25€, pel finançament d’actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes

18-06-2019: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per contribuir en les despeses de treure neu per import de 11.375,79€ 

11-06-2019: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.479,98€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals

05-06-2019: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 650,00€

21-05-2019: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 39.010,94€

25-04-2019: El Consell Comarcal del Ripollès en la distribució als municipis del Ripollès dins el Fons de Cooperació Econòmica Comarcal 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 1.000,00€

11-02-2019: El Consell Comarcal del Ripollès dins el conveni de col·laboració pel Suport a plans locals i comarcals de joventut, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 1.000,00€

22-01-2019: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2019,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 43.415,83€ per les següents actuacions:

 • 24.733,77€ per finançar la inversió de la reforma del lavabo i el terra de l’aula de la planta baixa de l’Escola de Planoles
 • 10.678,08€ per finançar part de la despesa corrent ocasionada pel manteniment de la xarxa d’aigua i de l’enllumenat públic
 • 6.249,15€ per finançar despeses d’activitats culturals
 • 654,83€ per finançar despeses d’inversió en noves tecnologies
 • 1.100,00€ per finançar la despesa de sega de marges en determinats camins públics del municipi de Planoles

2020

29-12-2020: El Consell Comarcal del Ripollès en la distribució als municipis del Ripollès dins el Fons de Cooperació Econòmica Comarcal 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 1.000,00€

10-12-2020: El Ministeri d’Igualtat ens ha concedit una subvenció per import de 1.051,84€, pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

21-12-2020: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,07€

02-12-2020: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 300,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

07-09-2020: La Diputació de Girona a concedit a l’Ajuntament de Planoles una subvenció d’un import de 3.000,00€, per la Promoció i Desenvolupament Econòmic Local a causa de la pandèmia de la COVID-19.

17-08-2020: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 1.980,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia i la Fira de Productes del Ripollès.

06-08-2020: DIPSALUT ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.137,49€, pel finançament d’actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes

06-08-2020: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 2.054,79€ pel finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

04-08-2020: La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per un import de 2.448,98€, pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport.

04-08-2020: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per contribuir en les despeses de treure neu per import de 7.512,02€ 

21-07-2020: La Diputació de Girona  ha atorgat una subvenció en el marc “Del Pla a l’acció 2020” per un import de 7.828,32€ per la “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior de varis edificis municipals”.

16-07-2020: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.794,11€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.

15-07-2020: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 400,00€

15-07-2020: La Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, a atorgat una subvenció per la construcció d’un refugi lliure al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per un import 6.458,66€. 

07-07-2020: La Diputació de Girona amb el programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per import de 2.424,60€ per la instal·lació de 4 abeuradors i 12.575,40€ per la creació de la reserva forestal

06-07-2020: En el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, per a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni, han concedit a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per a l’enllumenat de Planès per un import de 174.789,22€

17-06-2020: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2020,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 43.415,83€ per les següents actuacions:

 • 10.130,54€ per finançar la inversió per canviar la depuradora de la piscina petita municipal
 • 5.716,04€ per finançar la inversió per canviar la barana del pont de l’estació que protegeix del riu
 • 12.611,85€ per finançar part de la despesa corrent ocasionada pel manteniment de l’enllumenat públic
 • 2.353,42€ per finançar part de la despesa corrent per la reparació de carrers
 • 4.600,00€ per finançar la despesa de l’estudi del clavegueram del poble
 • 6.249,15€ per finançar despeses d’activitats culturals
 • 654,83€ per finançar despeses d’inversió en noves tecnologies
 • 1.100,00€ per finançar la despesa de sega de marges en determinats camins públics del municipi de Planoles

04-06-2020: La Diputació de Girona  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per un import de 9.998,11€, per a la campanya d’actuacions de conservació del patrimoni natural 2020, per reformar el Canyet del Trencalòs de Planoles.

2021

11-11-2021: Presidència de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 15.000,00 € per reparar el camí del veïnat de les Casetes 

22-09-2021: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 38.553,76 €

08-09-2021: El Ministeri d’Igualtat ens ha concedit una subvenció per import de 1.054,72 €, pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

20-07-2021: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions municipals per nevades per import de 8.232,49 €.

06-07-2021: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.831,39 € pel finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.

06-07-2021: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 3.742,64 €, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals pels anys 2021-2022.

06-07-2021: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 2.285,00 € per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia i la Fira de Productes del Ripollès.

01-07-2021: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 650,00 €.

29-06-2021: La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per un import de 1.594,83 €, per finançar l’arranjament del paviment de la pista poliesportiva, dins la promoció i foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021.

29-06-2021: La Diputació de Girona amb el programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 (Línia 1), ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per import de 15.000,00 € per les següents actuacions:

 • 12.529,50 € per la creació d’una reserva forestal en 5,3 ha de bosc de pi roig
 • 681,75 € per la recuperació d’espais oberts: estassada manual amb eliminació de restes en 0,54 ha i tallada d’arbrat en 0,17 ha
 • 1.788,75 € per realitzar una aclarida de millora en 2,85 ha

08-06-2021: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.105,95 €, pel finançament d’actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes

08-06-2021: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 972,09 €, per finançar les inversions realitzades al consultori local municipal.

21-04-2021: La Diputació de Girona a atorgat a L’Ajuntament de Planoles l’import de 2.481,49 €, per despeses varies de l’Escola de Planoles.

07-03-2021: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,07 €.

16-02-2021: La Diputació de Girona a atorgat a l’Ajuntament de Planoles un equip de telegestió elèctrica per l’edifici de l’Ajuntament, previst en el projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona”.

02-02-2021: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2021,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 43.441,58 € per les següents actuacions:

 • 5.649,49 € per finançar la inversió per rehabilitar varies fonts del municipi 
 • 7.526,20 € per finançar la inversió per instal·lar varies tanques de protecció en camins veïnals
 • 13.036,16 € per finançar part de la despesa corrent ocasionada pel manteniment de l’enllumenat públic
 • 9.200,00 € per finançar part de la despesa corrent per la reparació de carrers
 • 6.249,15 € per finançar despeses d’activitats culturals
 • 680,58 € per finançar despeses d’inversió en noves tecnologies
 • 1.100,00 € per finançar la despesa de sega de marges en determinats camins públics del municipi de Planoles