Subvencions

2017

17-10-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 223,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

01-08-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 8.674,37€  per contribuir amb les despeses de treure neu al municipi de Planoles durant l’hivern 2016/2017.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (LÍNIA 1), per un import de 1.601,10€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (LÍNIA 2), per un import de 2.972,97€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (RESERVA), per un import de 5.780,00€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2017 (PAES), per un import de 3.720,15€.

14-07-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 3.000,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia i la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya.

22-06-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de Presidència per import de 9.686,00€ per poder ampliar l’escola de Planoles Núria Morer i Pi.

20-06-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, per finançar accions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport,  ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 8.000,00€ per substituir la base de la barana de perímetre de la pista poliesportiva del Casino.

20-06-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 596,82€ per la compra d’un ordinador.

20-06-2017: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.834,30€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.

23-05-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 400,00€

19-05-2017: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2017, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 38.882,64€

16-05-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2017,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 32.088,00€ per les següents actuacions:

 • 14.748,85€ per canviar la instal·lació de calefacció i fotovoltaica del Refugi Corral Blanc
 • 12.526,15€ per ampliar l’escola de Planoles Núria Morer i Pi
 • 4.813,00€ per despeses culturals

28-03-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,04€

03-03-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de Presidència per import de 28.088,00€ per poder arreglar les instal·lacions del Refugi Corral Blanc de Planoles i la construcció d’un hivernacle al Centre de Biodiversitat.

24-11-2016: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per un import de 19.906,88€ per al l’any 2016 i 19.906,88€ per al l’any 2017, per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017

2018

31-10-2018: S’ha rebut de Presidència de la Diputació de Girona una subvenció per import de 23.118,00€ per a la reforma del parc infantil.

18-10-2018: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 450,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

02-10-2018: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per la inversió d’una salera i una sitja de sal, per import de 11.885,00€, que equival al 55,72% de la inversió.

04-09-2018: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 13.422,92€  per a contribuir amb les despeses de treure neu al municipi de Planoles durant l’hivern 2017/2018.

10-08-2018: DIPSALUT ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.000,00€, pel finançament d’actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes

07-08-2018: El Consell Comarcal del Ripollès amb el Fons de cooperació econòmica comarcal als municipis en obres, serveis o activitats a prestar amb caràcter obligatori pels municipis de la comarca del Ripollès, ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.000,00€.

07-08-2018: La Diputació de Girona  ha atorgat una subvenció per un import de 30.000,00€ per la “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Planoles”.

30-07-2018: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,07€

23-07-2018: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 2.225,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia i la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya.

03-07-2018: La Diputació de Girona  ha atorgat una subvenció per un import de 2.999,38€ per la instal·lació de 1.000 metres de tanca ramadera i 2 abeuradors a la forest Avetar.

11-06-2018: La Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut econòmic per un import de 3.895,00€, per les “Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles eco sistèmics”.

11-06-2018: La Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut econòmic per un import de 6.045,00€, per la “Xarxa viària per a la gestió dels boscos”.

29-05-2018: La Diputació de Girona en “Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals” ha atorgat una subvenció per un import de 7.120,00€, per la millora de la tanca del camp de futbol.

03-05-2018: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2018,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 39.875,05€ per les següents actuacions:

 • 32.387,00€ per urbanització del carrer Doctor Trueta
 • 5.715,00€ per despeses culturals
 • 673,05€ per noves tecnologies
 • 1.100,00€ per sega de marges en camins

02-05-2018: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2018, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 38.908,46€

18-04-2018: La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per un import de 800,00€, per la promoció de l’hivernacle alpí, dins el Programa de Millora de la Competitivitat Territorial.

12-04-2018: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.739,05€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.

20-12-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per un import de 48.825,00€, per a inversions en camins públics locals per arranjar trams camí de Les Casetes i de Can Gasparó)

2019

09-08-2019: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 4.649,53€

30-07-2019: La Diputació de Girona amb el programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per import de 3.000,00€

30-07-2019: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 2.375,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia, la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya i la Mostra Gastronòmica.

18-07-2019: La Diputació de Girona  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per un import de 2.731,98€, per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional.

01-07-2019: DIPSALUT ens ha atorgat una subvenció per un import de 1.537,25€, pel finançament d’actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes

18-06-2019: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per contribuir en les despeses de treure neu per import de 11.375,79€ 

11-06-2019: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.479,98€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals

05-06-2019: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 650,00€

21-05-2019: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 39.010,94€

25-04-2019: El Consell Comarcal del Ripollès en la distribució als municipis del Ripollès dins el Fons de Cooperació Econòmica Comarcal 2019, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 1.000,00€

11-02-2019: El Consell Comarcal del Ripollès dins el conveni de col·laboració pel Suport a plans locals i comarcals de joventut, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 1.000,00€

22-01-2019: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2019,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 43.415,83€ per les següents actuacions:

 • 35.411,85€ per inversions i despeses corrents
 • 6.249,15€ per despeses culturals
 • 654,83€ per noves tecnologies
 • 1.100,00€ per sega de marges en camins