Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4528 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4133 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria de licitació dels permisos de caça d'isards
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3492 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules administratives generals per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria trofeu i selectiva
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3395 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3382 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3377 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública per posar Plaça del Primer d'Octubre a la plaça que hi ha davant el bar del Casino de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'Enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3007 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria del concurs per a l'atorgament de llicències d'ús dels horts municipals
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 530 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació, el plec de clàusules particulars i la convocatòria de licitació de l'obra d'urbanització del carrer Doctor Trueta
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11021 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11017 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del règim d'ús dels horts de titularitat municipal
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10709 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10460 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 21/2017
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10459 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 19/2017 i 20/2017
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9564 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 19, 20 i 21
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9561 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9420 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 16/2017
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9419 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2017
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9416 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14/2017
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8557 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de la derogació i modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8556 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de dues ordenances
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8555 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 14, 15 i 16 de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 176-0 Edicte: 7715 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre delegació de funcions de l'Alcaldia per vacances
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5989 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del Reglament que regula la producció i comercialització de la mel emparada en la marca de garantia "MEL DE PLANOLES"