Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9575 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de diversos expedients de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 9028 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2018
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8282 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/2018
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7308 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6559 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6538 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre l'inici dels tràmits per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6439 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de declaració de camí veïnal
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6364 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6100 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives generals per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria trofeu i selectiva
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6076 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'auditoria energètica de l'enllumenat públic de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5848 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5909 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5908 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5648 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4807 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedient de modificació del pressupost núm. 4 i 5 /2018
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4765 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de licitació de la concessió administrativa del bar de la piscina de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4720 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4528 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4133 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria de licitació dels permisos de caça d'isards
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3492 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules administratives generals per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria trofeu i selectiva
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3395 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3382 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3377 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública per posar Plaça del Primer d'Octubre a la plaça que hi ha davant el bar del Casino de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'Enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3007 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria del concurs per a l'atorgament de llicències d'ús dels horts municipals
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 530 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació, el plec de clàusules particulars i la convocatòria de licitació de l'obra d'urbanització del carrer Doctor Trueta
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès