Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 530 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació, el plec de clàusules particulars i la convocatòria de licitació de l'obra d'urbanització del carrer Doctor Trueta
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11021 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11017 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del règim d'ús dels horts de titularitat municipal
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10709 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10460 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 21/2017
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10459 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 19/2017 i 20/2017
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9564 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 19, 20 i 21
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9561 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9420 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 16/2017
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9419 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2017
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9416 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14/2017
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8557 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de la derogació i modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8556 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de dues ordenances
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8555 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 14, 15 i 16 de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 176-0 Edicte: 7715 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre delegació de funcions de l'Alcaldia per vacances
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5989 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del Reglament que regula la producció i comercialització de la mel emparada en la marca de garantia "MEL DE PLANOLES"
Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5229 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública dels Plecs de condicions que regiran l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de finques de titularitat pública de l'Ajuntament de Planoles amb l'objectiu de desenvolupar explotacions apícoles per produir mel amb la marca col·lectiva "MEL DE PLANOLES" i convocatòria de la licitació de llicències
Exercici: 2017 Bop: 98-0 Edicte: 4071 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició publica del plec de clàusules i convocatòria de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 4083 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 4082 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 4080 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3186 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3157 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 5, 6 i 7
Exercici: 2017 Bop: 57-0 Edicte: 2158 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obres urbanització del carrer Doctor Trueta
Exercici: 2017 Bop: 52-0 Edicte: 2055 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci referent a la suspensió de tramitacions i de llicències