Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9129 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9128 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8327 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de modificació del pressupost núm. 11/2019
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8037 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2019
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7539 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7538 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del refós de la modificació puntual núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7180 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del projecte de l'enllumenat del nucli de Planès
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7160 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/19
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 6010 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5178 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4556 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4588 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3841 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de la licitació dels permisos de caça any 2019
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3659 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3139 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2559 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2235 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1473 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de renovació de la cessió gratuïta de l'ús de la pista de bàsquet polivalent
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 959 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 91 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11158 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 11002 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 19/2018
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10664 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de declaració veïnal d'un camí
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10663 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'auditoria energètica de l'enllumenat públic de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10456 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10449 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 14, 15, 16 i 17/2018
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10215 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019