SUBVENCIONS

17-10-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 223,00€ per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

01-08-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 8.674,37€  per contribuir amb les despeses de treure neu al municipi de Planoles durant l’hivern 2016/2017.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (LÍNIA 1), per un import de 1.601,10€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (LÍNIA 2), per un import de 2.972,97€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017 (RESERVA), per un import de 5.780,00€.

18-07-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2017 (PAES), per un import de 3.720,15€.

14-07-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 3.000,00€ per poder organitzar la Diada del Bolet,  la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Ratafia i la Fira de la Mel, herbes i flors de muntanya.

22-06-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de Presidència per import de 9.686,00€ per poder ampliar l’escola de Planoles Núria Morer i Pi.

20-06-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, per finançar accions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport,  ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 8.000,00€ per substituir la base de la barana de perímetre de la pista poliesportiva del Casino.

20-06-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Planoles per import de 596,82€ per la compra d’un ordinador.

20-06-2017: DIPSALUT (organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ha atorgat una subvenció per un import de 1.834,30€, per finançar les despeses derivades de l’ús dels consultoris locals.

23-05-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del jutjat de pau del municipi, per un import de 400,00€

19-05-2017: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2017, ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 38.882,64€

16-05-2017: La Diputació de Girona en la línia de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  2017,  ha atorgat a l’Ajuntament de Planoles l’import de 32.088,00€ per les següents actuacions:

  • 14.748,85€ per canviar la instal·lació de calefacció i fotovoltaica del Refugi Corral Blanc
  • 12.526,15€ per ampliar l’escola de Planoles Núria Morer i Pi
  • 4.813,00€ per despeses culturals

28-03-2017: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per abonar retribucions a càrrecs electes, per un import de 9.299,04€

03-03-2017: La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de Presidència per import de 28.088,00€ per poder arreglar les instal·lacions del Refugi Corral Blanc de Planoles i la construcció d’un hivernacle al Centre de Biodiversitat.

24-11-2016: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per un import de 19.906,88€ per al l’any 2016 i 19.906,88€ per al l’any 2017, per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017