BAN – Títol de propietat nínxols cementiri de Planoles

A tots els responsables o propietaris dels nínxols del cementiri de Planoles esmentats en el BAN, cal que regularitzin els nínxols a l’Ajuntament aportant el títol de propietat. BAN en pdf

Epson_2596