Distinció a l’Alberg Pere Figuera

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha resolt atorgar el certificat “Distintiu de garantia de qualitat ambiental” a l’ALBERG PERE FIGUERA

En podeu veure els detalls a: Garantia de Qualitat Ambiental
51766400