Diumenge, Sant Blai i blaiets

Aquest diumenge, la misa s’iniciarà a les 13h i durant la celebració es beneiran els blaiets. A

la fi de la misa es distribuiran entre tots  els assistents.