EDICTE – Modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes

Exposició pública 30 dies: Aprovació inicial del refós de la modificació puntual núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes (24/09/19 a 07/11/19). Descàrrega en pdf

0. EDICTE MODIFICACIÓ POUP