EXPOSICIÓ PÚBLICA

Proposta per fer peatonal el camí de Fornells de Planès

Es sotmet a informació pública perquè es puguin presentar al·legacions, objeccions, suggeriments i/o recomanacions, fins el 17 d’octubre de 2022, aquest inclòs,

EDICTE exposició pública en pdf

Planol de situació en pdf