LICITACIÓ ARRENDAMENT BAR CASINO DE PLANOLES

Últim dia per presentar ofertes: dimarts 18-01-2022 fins les 14:00 hores

Plec_clàusules_administratives

Plec_clàusules_tècniques

ANNEX1

ANNEX2