NOTA INFORMATIVA

La pista poliesportiva té un enllumenat que prové del Casino mitjançant un cable soterrat. En aquest moment està

malmès i això afecta a la llum del Casino i l’Escola, així com a la calefacció dels metges i de l’escola.

Per resoldre l’avaria s’ha desconnectat l’enllumenat de la pista poliesportiva durant el temps que duri la reparació.

Disculpeu les molèsties.