Obres per a reestablir l’enllumenat públic de Planès

Amb l’objectiu de facilitar la transparència en la informació respecte a les obres d’enllumenat a Planès, adherim el calendari facilitat per l’empresa adjudicada Enertika SL i el DESGLOSSAT MODIFICAT I REVISIÓ DE PREUS DEL PROJECTE DE L’ENLLUMENAT que aquesta empresa va signar.