Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10077 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9604 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 9029 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 16/2020
Exercici: 2020 Bop: 216-0 Edicte: 8047 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8030 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 16/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 8049 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7638 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2020
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6931 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del Projecte d'obres del carrer Andreu Ylla
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6777 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial i exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 13/2020
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6776 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 12/2020