Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4133 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria de licitació dels permisos de caça d'isards
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3492 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules administratives generals per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria trofeu i selectiva
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3395 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3382 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3377 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública per posar Plaça del Primer d'Octubre a la plaça que hi ha davant el bar del Casino de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3375 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'Enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3007 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria del concurs per a l'atorgament de llicències d'ús dels horts municipals
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes