Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4770 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4768 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3681 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública pública del Projecte del carrer Andreu Ylla de Planoles
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3678 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3664 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3645 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de licitació dels permisos de caça de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2610 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1995 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació del pressupost núm. 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 170 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 169 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva plantilla personal 2020