Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1473 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de renovació de la cessió gratuïta de l'ús de la pista de bàsquet polivalent
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 959 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 91 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11158 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 11002 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 19/2018
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10664 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de declaració veïnal d'un camí
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10663 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'auditoria energètica de l'enllumenat públic de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10456 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10449 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 14, 15, 16 i 17/2018
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10215 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019