Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9422 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial modificació del pressupost núm. 13/19
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9275 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del projecte de l'enllumenat del nucli de Planès
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9234 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 11/19
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9129 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9128 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8327 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de modificació del pressupost núm. 11/2019
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8037 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2019
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7539 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7538 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del refós de la modificació puntual núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes