Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'Ordenança reguladora de la nomenclatura, numeració i retolació de les vies públiques del municipi de Planoles
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8052 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del Pla de Millora Urbana PMU PL1 de Planoles
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3SC13/2022
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7988 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Planoles
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7719 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Adjudicació directa d'una concessió per instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7336 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3SC11/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6637 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la denominació de diversos carrers
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6366 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 11/2022
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6365 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5712 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)