Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7308 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'adjudicació i formalització d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6559 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6538 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre l'inici dels tràmits per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2018 Bop: 140-0 Edicte: 6439 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de declaració de camí veïnal
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6364 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6100 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives generals per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria trofeu i selectiva
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6076 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'auditoria energètica de l'enllumenat públic de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5848 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5909 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5908 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018