Edictes

Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 5989 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del Reglament que regula la producció i comercialització de la mel emparada en la marca de garantia "MEL DE PLANOLES"
Exercici: 2017 Bop: 119-0 Edicte: 5229 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública dels Plecs de condicions que regiran l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de finques de titularitat pública de l'Ajuntament de Planoles amb l'objectiu de desenvolupar explotacions apícoles per produir mel amb la marca col·lectiva "MEL DE PLANOLES" i convocatòria de la licitació de llicències
Exercici: 2017 Bop: 98-0 Edicte: 4071 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició publica del plec de clàusules i convocatòria de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 4083 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 4082 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 4080 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3186 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2017 Bop: 75-0 Edicte: 3157 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 5, 6 i 7
Exercici: 2017 Bop: 57-0 Edicte: 2158 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obres urbanització del carrer Doctor Trueta