Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 87-0 Edicte: 2610 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1995 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació del pressupost núm. 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 170 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 169 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva plantilla personal 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10410 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10234 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10054 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci sobre coneixement de les àrees i organització municipal de Ajuntament de Planoles
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9422 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial modificació del pressupost núm. 13/19
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9275 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del projecte de l'enllumenat del nucli de Planès
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9234 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 11/19