Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2642 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2419 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Extracte de la resolució de 8 de març de 2021 de l'Ajuntament de Planoles, de convocatòria de subvencions extraordinàries destinades a la recuperació econòmica per la crisi sanitària de la Covid-19 (Convocatòria BDNS 554602)
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2072 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de les bases per a la concessió de subvencions destinades a la recuperació econòmica del municipi dels efectes de la crisis sanitària ocasionada per la pandèmia del COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 1983 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 36-0 Edicte: 1261 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni amb l'Ajuntament de Planoles per a la constitució d'una reserva forestal
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 855 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci Localret i del seus estatuts
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 854 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10077 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9604 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 9029 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 16/2020