Edictes

Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 530 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació, el plec de clàusules particulars i la convocatòria de licitació de l'obra d'urbanització del carrer Doctor Trueta
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del desglossat modificat i revisió de preus del projecte de l'enllumenat de Planoles sector La Serreta de Planès
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11021 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11017 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del règim d'ús dels horts de titularitat municipal
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10709 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10460 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 21/2017
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10459 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 19/2017 i 20/2017