Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 9987 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 6 i núm. 14
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 9985 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Planoles
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació de les ordenances per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9898 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9897 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 19/2021
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 17/2021
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9182 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 18/2021
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8686 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Nomenament de personal
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8685 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació inicial del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de la piscina
Exercici: 2021 Bop: 194-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de diverses ordenances