Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6364 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6100 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives generals per a l'adjudicació dels permisos de caça d'isard, categoria trofeu i selectiva
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6076 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'auditoria energètica de l'enllumenat públic de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5848 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5909 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5908 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5648 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4807 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedient de modificació del pressupost núm. 4 i 5 /2018
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4765 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de licitació de la concessió administrativa del bar de la piscina de Planoles
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4720 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal i convocatòria