Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 168-0 Edicte: 7561 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2021
Exercici: 2021 Bop: 168-0 Edicte: 7560 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14/2021
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6909 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Informació pública de la memòria valorada per reparar el camí del veïnat de les Casetes
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6770 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública dels expedient de modificacions de crèdit 14/2021 i 15/2021
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6769 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5749 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2021
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5748 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 09/2021
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5256 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Bases i convocatòria d'una plaça vacant de personal laboral d'oficial de manteniment de l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5261 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4815 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de les bases i la convocatòria de la subhasta d'isards per al 2021