Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3841 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de la licitació dels permisos de caça any 2019
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3659 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3139 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2559 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2235 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1473 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de renovació de la cessió gratuïta de l'ús de la pista de bàsquet polivalent
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 959 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 91 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'any 2019