Edictes

Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11021 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 11017 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del règim d'ús dels horts de titularitat municipal
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10709 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10460 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 21/2017
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10459 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 19/2017 i 20/2017
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9564 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial dels expedients de modificació del pressupost números 19, 20 i 21
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9561 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9420 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 16/2017
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9419 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2017