Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 6010 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5178 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4556 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4588 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3841 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3739 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de la licitació dels permisos de caça any 2019
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3659 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3139 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2559 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 2/2019