Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 8037 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2019
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7539 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7538 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del refós de la modificació puntual núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7180 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública del projecte de l'enllumenat del nucli de Planès
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7160 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/19
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 6010 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5178 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4556 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4588 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit