Notícies

30 octubre 2018
ddgi
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018, ha acordat concedir, a l’Ajuntament de Ri
14 novembre 2017
ddgi
Aquest ajuntament ha realitzat el manteniment de les vies publiques i l'enllumenat municipal amb el suport econòmic de la Diputació de Gir
30 octubre 2018
ddgi
El President de la Diputació de Girona, en data 19 de febrer de 2018, ha signat el decret de concessió de la subvenció d’import 27.045,
7 novembre 2017
ddgi
L'ajuntament de Riumors ha adquirit equipament informàtic per modernitzar les oficines municipals amb l'ajut econòmic de l'àrea de Noves