Activitats culturals

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció per a finançar la despesa ocasionada en motiu de l’adquisició de material audiovisual necessari per a desenvolupar les activitats que seguidament es detallen.

Alguna d’aquestes activitats ja s’ha dut a terme durant l’any 2010, altres s’estan desenvolupant i esperem la continuïtat d’aquestes i moltes més durant els propers anys.

Activitats:

 • EXPOSICIONS
 • PEL·LÍCULES
  • En busca de la arca perdida
  • Lo que el viento se llevó
 • XERRADES
  • L’automedicació
 • CAMPIONAT DE BUTIFARRA
 • CASAL INFANTIL. Dissabtes
 • RIUMORS I LA SEVA HISTÒRIA
 • ESPORT VIRTUAL
 • PROJECCIÓ DE PARTITS DE FUTBOL

Organitza: Ajuntament de Riumors

Amb la col·laboració del Departament de Cultura i del Ministeri de Cultura

Per veure el document complert en format PDF feu clic aquí.