Edictes del BOP

Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 425 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11549 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7506 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Delegació per celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5846 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4930 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2037 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Convocatòria per a la renovació de càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1404 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 3-0 Edicte: 11212 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10929 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7951 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS - Aprovacio inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021