Edictes

Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 819 AJUNTAMENT DE RIUMORS Edicte d'exposició pública del pressupost per a l'exercici 2019, bases d'execució i plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 557 AJUNTAMENT DE RIUMORS Edicte d'informació pública d'un avantprojecte i estudi d'impacte paisatgístic
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11237 AJUNTAMENT DE RIUMORS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10705 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS Edicte d'informació pública del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9983 AJUNTAMENT DE RIUMORS Edicte d'aprovació provisional de modificació d'una ordenança per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8738 AJUNTAMENT DE RIUMORS Anunci d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 164-0 Edicte: 7483 AJUNTAMENT DE RIUMORS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 161-0 Edicte: 7478 AJUNTAMENT DE RIUMORS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6956 AJUNTAMENT DE RIUMORS Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11031 MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FORTIÀ I RIUMORS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2017