Informació al contribuent

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

IAE

IVTM (Vehicles)

ESCOMBRARIES

CEMENTIRI

AIGUA

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Consell Comarcal

Trimestral


Lloc i horari de pagament

L’Aigua es cobrarà a l’Ajuntament de Riumors:

Pel pagament de rebuts d’aigua s’han d’adreçar a l’Ajuntament.

La resta d’impostos es pagaran al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Adreça: Nou, 48 – 17600 Figueres

Tel: 972 503 088 / 972 502 607 Fax: 972 505 681

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu

– Xec conformat

– Transferència bancària