Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4657 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de licitació dels permisos de caça d'isards
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1887 AJUNTAMENT DE SETCASES Decret de nomenament de càrrecs
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 648 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10698 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10697 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 11/2017
Exercici: 2017 Bop: 144-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació inicial de les Normes d'ús del refugi "Pescadors" de Setcases
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6101 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 5005 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4305 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de licitació dels permisos de caça