Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 648 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10698 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10697 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 11/2017
Exercici: 2017 Bop: 144-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació inicial de les Normes d'ús del refugi "Pescadors" de Setcases
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6101 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 5005 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4305 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3990 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3977 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública d'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2017 Bop: 81-0 Edicte: 3286 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte sobre delegació de funcions en matèria de casament civil