Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2017 Bop: 144-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació inicial de les Normes d'ús del refugi "Pescadors" de Setcases
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6101 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 5005 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4305 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3990 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3977 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública d'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2017 Bop: 81-0 Edicte: 3286 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte sobre delegació de funcions en matèria de casament civil
Exercici: 2017 Bop: 69-0 Edicte: 2767 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2302 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 42-0 Edicte: 1483 AJUNTAMENT DE SETCASES Correcció d'error material de l'anunci d'aprovació inicial del Pla econòmic i financer per al període 2016 i 2017