Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2930 AJUNTAMENT DE SETCASES - Licitació dels permisos de caça d'isard i mufló, categoria trofeu i selectiva any 2020
Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1056 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals exercici 2020 referent a la taxa d'escombraries
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 115 AJUNTAMENT DE SETCASES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10416 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10415 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals exercici 2020 número 2 i número 13
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10293 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte referent a una delegació genèrica de ramaderia
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9661 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9302 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9298 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8803 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020