Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2018 Bop: 187-0 Edicte: 8226 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci relatiu a la licitació de l'obra "Manteniment de camins públics municipals"
Exercici: 2018 Bop: 179-0 Edicte: 7974 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018 de transferència de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7281 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un contracte de concessió administrativa
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7066 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6904 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4657 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de licitació dels permisos de caça d'isards
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1887 AJUNTAMENT DE SETCASES Decret de nomenament de càrrecs
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 648 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10698 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018