Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Anunci al BOE Procedimiento Bajas de caducidad del padrón de habitantes


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5666 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5665 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4659 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4658 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari 2/2019 i expedient de concessió de crèdit extraordinari 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4657 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4334 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4069 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2938 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública de l'expedient de suplement de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1213 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 283 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019