Edictes

Aneu directe al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Aneu directe al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


LLISTAT D’EDICTES

Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4305 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3990 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 95-0 Edicte: 3977 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'exposició pública d'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats
Exercici: 2017 Bop: 81-0 Edicte: 3286 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte sobre delegació de funcions en matèria de casament civil
Exercici: 2017 Bop: 69-0 Edicte: 2767 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2302 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 42-0 Edicte: 1483 AJUNTAMENT DE SETCASES Correcció d'error material de l'anunci d'aprovació inicial del Pla econòmic i financer per al període 2016 i 2017
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1116 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació inicial del Pla econòmic i financer per al període 2016 i 2017
Exercici: 2016 Bop: 249-0 Edicte: 11241 AJUNTAMENT DE SETCASES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10834 AJUNTAMENT DE SETCASES Edicte d'inici dels tràmits per a l'elecció del jutge de pau substitut