Equip de govern

Eleccions locals 2019 – Composició del Ple

Nom: ANNA VILA PALOL
Partit polític: ERC-AM
Càrrec: Alcaldessa
Àrea: L’Alcaldia exercirà la resta de matèries no expressament encarregades.
E-mail:  alcaldia@setcases.cat


Nom: JOAN CASADEVALL CASTELLÀ
Càrrec: Regidor no adscrit

E-mail: j.casadevall@setcases.cat


Nom: NÚRIA VILA RIGAT
Càrrec: Regidora no adscrita
E-mail: n.vila@setcases.cat


Nom: CARLOS FERNÁNDEZ AMER
Partit polític: PSC-ID
Càrrec: Regidor
E-mail: c.fernandez@setcases.cat


Nom: FRANCISCO MARCER SOLÀ
Partit polític: PSC-ID
Càrrec: Regidor
Àrea: Agricultura, Ramaderia i Pesca
E-mail: x.marcer@setcases.cat