Plens municipals

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Celebrar sessió ordinària el PRIMER dimarts de cada 3 mesos, a les 19.00 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar-se dins el marge del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

2021

Convocatòries:

DECRET CONVOCATORIA PLE ORDINARI 30112021 pdf

2020

2019

2018

2017

2016


2015


2014