Secretaria i serveis tècnics

Secretaria i Serveis Jurídics

Secretària i Interventora: Sra. Núria Charques Grifol
Horari d’atenció: Dilluns matins. Concertar visita..
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat

Secretaria delegada: Sra. Pilar Palomeras Guillamet
Serveis de secretaria: Sra. Meritxell Coll
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9:30 a 14 hores.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat


Serveis Econòmics i d’Intervenció

Interventora: Sra. Núria Charques Grifol
Horari d’atenció:Dilluns amb cita prèvia.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat


Servei d’Urbanisme i Planificació

Tècnic: Sr. Joan Tenas i Torres
Servei d’Assistència Tècnica a Municipis- Consell Comarcal del Ripollès
Horari d’atenció: dilluns, quinzenalment, amb cita prèvia.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat
Calendari serveis tècnics 2019: Calendari 2019


Servei d’Atenció Integral a la Joventut

Tècnica compartida municipis: Ester Rengel
Horari d’atenció: amb cita prèvia.
Telèfon: 972.13.60.89


Serveis Socials

Treballadora Social: Sra. Núria Casals
Serveis Socials- Consell Comarcal del Ripollès
Horari d’atenció: A convenir.

Dies de visites dels serveis Socials a Setcases, any 2019:

SETCASES calendari serveis socials 2019

Telèfon: 972.71.58.39


Dispensari mèdic

Doctor: Jacint Caula
Horari d’atenció: Divendres de 10:30 a 11:30h
Telèfon: 972.13.60.37
CAP Camprodon: 972.74.12.13


 

Deixalleria Mòbil a Setcases 2019

deixalleria 2019 setcases