Secretaria i serveis tècnics

Secretaria i Serveis Jurídics

Secretària: Sra. Míriam Garea i Gil
Servei d’Assistència XALOC- Consell Comarcal del Ripollès
Horari d’atenció: a consultar.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat

Secretaria delegada: Sra. Pilar Palomeras Guillamet
Serveis de secretaria: Sra. Meritxell Coll
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9:30 a 14 hores.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat


Serveis Econòmics i d’Intervenció

Interventora: Sra. Cristina Coma i Clotet
Servei d’Assistència Tècnica XALOC- Consell Comarcal del Ripollès
Horari d’atenció: amb cita prèvia.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat


Servei d’Urbanisme i Planificació

Tècnic: Sr. Joan Tenas i Torres
Servei d’Assistència Tècnica a Municipis- Consell Comarcal del Ripollès
Horari d’atenció: divendres, quinzenalment, amb cita prèvia.
Telèfon: 972.13.60.89
Correu: info@setcases.cat
Calendari serveis tècnics 2017: 2017+calendari+JOAN+TENAS+-+SETCASES


Servei d’Atenció Integral a la Joventut

Tècnica compartida municipis: Patrícia Rodríguez
Tècnica Comarcal: Sra. Laura Vidal.
Horari d’atenció: amb cita prèvia.
Telèfon: 972.13.60.89


Serveis Socials

Treballadora Social: Sra. Cristina Diaz
Serveis Socials- Consell Comarcal del Ripollès
Horari d’atenció: A convenir. Visita presencial a l’Ajuntament any 2017:

 • Dijous 26 de gener
 • Dijous 2 de febrer
 • Dijous 9 de març
 • Dijous 6 d’abril
 • Dijous 4 de maig
 • Dijous 1 de juny
 • Dijous 6 de juliol
 • Dijous 7 de setembre
 • Dijous 5 d’octubre
 • Dijous 9 de novembre
 • Dijous 14 de desembre

Telèfon: 972.71.58.39


Dispensari mèdic

Doctor: Sr. Jaume Ferrando
Horari d’atenció: Divendres de 10:30 a 11:30h
Telèfon: 972.13.60.37
CAP Camprodon: 972.74.12.13


 

Calendari Deixalleria mòbil Setcases Any 2016 pdf
Ubicació de la deixalleria: Font del Viver.