Mesures per fomentar la convivència i el civisme

L’Ajuntament de Setcases vol fomentar, impulsar, aconseguir que les conductes i actituds de les persones que viuen o conviuen a Setcases, s’adeqüin als estàndards mínims de convivència, amb l’objectiu de garantir el civisme i de millorar, en conseqüència, la qualitat de vida a l’espai públic. 

Des del consistori s’apel·la a la responsabilitat de tots. Només es demana l’empatia necessària per poder conviure entre tots i no malmetre la imatge del poble de Setcases.

Obrim un espai on denunciarem l’incivisme.


Aquestes festes de Setmana Santa a Setcases:


Reciclar = dipositar les deixalles al contenidor que toca. Tirar les deixalles al contenidor que toca no és responsabilitat del personal de neteja municipal ni dels residents. La responsabilitat és de la persona que genera els residus. Cadascú ha de tenir cura de dipositar les seves deixalles al contenidor que toca. D’aquesta manera, tots podrem gaudir d’un poble més ordenat i net, i aconseguirem de pagar menys per la recollida de residus en fer un millor reciclatge.

Foto tirada un dilluns a la zona del Punt de recàrrega del vehicle elèctric

INCIVISME - ESCOMBRARIES FORA EL CONTENIDOR QUE TOCA
I