ALERTA BRUSHING

Us  informem  que  s’ha  detectat  un  nou  frau  del  comerç  online, que consisteix  en l’enviament  de  paquets  petits  amb  objectes  de  poc  valor,  no  comprats,  a  través  de diverses plataformes de comercialització online per augmentar el posicionament de les empreses en aquestes plataformes de venta. Aquesta tècnica es coneix com Brushing.
La Comissió Europea ha alertat  que en alguns casos el que s’està enviant són llavors foranies per a sembrar, amb els greus perills que això pot comportar, entre els quals cal  destacar   la   possible introducció  d’espècies de males   herbes   o plantes invasores,   posant   en   risc   la   conservació   de   la   biodiversitat   dels   nostres ecosistemes  i  l’entrada de llavors contaminades  amb nous  patògens (bacteris, fongs o virus) que podrien afectar la sanitat dels nostres cultius.
Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació(DARP) sol·licitem la  col·laboració , per  poder  fer  front  al  frau  de  comerç  online de llavors, mitjançant la pràctica del Brushing al vostre municipi:
1.Informant als ciutadans (adjuntem pdf amb infografia) del risc que comporta l’enviament de llavors foranies mitjançant la pràctica del Brushing, i com cal actuar, aconsellant que en cap cas se sembrin, ni es llencen a les escombraries o al medi.
2.Actuant com a centre receptor dels paquets que continguin llavors,iuna vegada recepcionats,comunicant a l’Oficina Comarcal o als Serveis Territorials del DARP més propers, la seva existència, per tal que el personal del DARP procedeix a la seva recollida per poder realitzar una gestió segura i adequada del material.
Moltes gràcies.
brushing