AVÍS – Ampliació Períodes Cobrança Tributs Locals a Setcases, any 2020