Cap de setmana ramader – Dissabte 1 d’agost i diumenge 2 d’agost

Atenció!! Canvi d’ubicació de la donada de sal al Bestiar. Tindrà lloc al Pla de Morens (darrera la cafeteria de Vallter 2000).

Setcases Cap Setmana Ramader