El Consell Comarcal del Ripollès obre la convocatòria de subvencions per fomentar activitats socials, culturals i esportives

El Consell Comarcal del Ripollès vol “ser al costat de les associacions, entitats i el teixit del Ripollès” i, en aquest sentit, ajudar-les econòmicament a tirar endavant les seves activitats. A aquesta convocatòria s’hi destinarà una partida de 17.500 euros.

Hi haurà set línies de subvenció.

1.- Activitats culturals, festives i socials, a la qual es destinen 4.700 euros,

2.- Activitats esportives, amb 5.000. Tal com ha explicat, hi poden optar propostes que impliquin com a mínim dos municipis, ja que es volen fomentar activitats que facin comarca.

3.- Edició de llibres, pel·lícules o documentals. S’hi poden presentar treballs realitzats des del 2019 en clau de divulgació històrica, del patrimoni cultural o vinculats a efemèrides o celebracions. La quantitat que s’hi destina és de 1.300 euros.

4.- Celebració de commemoracions històriques d’entitats de la comarca o l’acollida, al Ripollès, d’esdeveniments de transcendència regional, nacional o internacional amb una línia específica dotada amb 2.500 euros.

5.- Suport a les fires del sector primari. S’hi destinen 3.000 euros. D’entre les sol·licituds, s’atorgarà més puntuació a aquelles que tinguin més antiguitat o tinguin un pressupost més elevat.

6.- Foment a l’organització i la coordinació d’activitats de millora del medi ambient. Té assignada una partida de 1.000 euros i sumaran més punts aquelles propostes que englobin més municipis, tinguin més antiguitat i s’hi destini més pressupost.

7.- Línia de subvenció per col·laborar amb el finançament dels cursets escolars d’esquí. En aquest cas, la subvenció no és de concurrència competitiva, ja que està enfocada als centres escolars. En total s’hi destinen 5.000 euros.

Termini de sol·licitud: FINS AL 30 DE JUNY

El període per sol·licitar les subvencions ja està obert. Tota la documentació està disponible al web ripolles.cat/subvencions. Tant el formulari de sol·licitud com tota la documentació que calgui adjuntar-hi es poden presentar de forma telemàtica mitjançant el tràmit d’instància genèrica electrònica (ripolles.cat/gestions) o bé presencialment. El termini s’acaba el 30 de juny.