Exposició “Tu tens la paraula”, dins del marc de la Setmana de l’Energia 2017 (ICAEN)

Setmana de l’Energia 2017 (ICAEN, Institut Català de l’Energia)

A la sala dels Estudis de Setcases, de l’1 al 4 de juny, podeu veure l’Exposició: ” Tu tens la paraula”.

 

Exposició participativa on el ciutadà pot conèixer hàbits i accions per fer-ne un bon ús de l’energia i expressar les seves idees i expectatives sobre l’energia.

El recurs és una exposició participativa, on es poden trobar ilustrades diferentes estances de la casa, la comunitat de veïns, i el garatge amb diferents ítems relacionats amb la despesa energètica que està a les mans del ciutadans controlar.
Mitjançant la dinamització es demana als paticipants que indiquin com quins són els seus hàbits de consum energètic i que els hi agradaria que pasés en un futur per a ajudar-los a controlar la despesa energètica.

Material: 12 plafons modulables, 1 mostrador i 1 plafó informatiu.

20161025_img_TuTensParaula.jpg_342310504