Inici de la licitació de les obres per Pavimentar la pista esportiva

A l’any 2022, Setcases és l’únic poble del Ripollès que no disposa d’una pista esportiva municipal adient i adequada per a la pràctica esportiva. Això implica que els nens i joves que viuen al municipi, així com els infants de famílies amb cases de segona residència o els turistes ocasionals, no poden jugar a futbol o bàsquet tal com ho poden fer en altres pobles de la Comarca.

A dia d’avui, el camp de futbol de Setcases és una superfície amb el ferm de sorra, sense marques ni senyalització esportiva, amb les porteries de futbol contrapesades i “subjectades” amb pedres i sense un sistema de drenatge adequat en cas de pluja. Des de la seva construcció, l’any 2010, aquest espai no ha estat mai objecte de cap mena de manteniment ni remodelació per cap consistori ni equip de govern.

L’actual Ajuntament, sensible amb aquesta mancança, ha estat treballant per millorar i adequar la pista perquè sigui apte per a la pràctica de l’esport i, paral·lelament, ha estat “buscant” el finançament “suficient” per poder executar les obres.

Un cop obtingut els permisos necessaris (Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i de l’Agència Catalana de l’Aigua), l’arquitecte municipal va redactar un projecte de pavimentació i arranjament d’aquest espai amb col·locació de porteries de futbol sala i cistelles de bàsquet.

El pressupost de l’obra és de 56. 241,16 € (amb IVA, 68.051,77 €)

I les subvencions que tenim atorgades per poder portar a terme el projecte són. :
1. Subvenció esports de la Diputació de Girona,. Programa A4: renovació del paviment esportiu municipal, 2022. Import subvenció: 25.000,00 €.
2. Subvenció esports de la Diputació de Girona, programa A3. Material esportiu. Import subvenció. 2.500,00 €
3. Fons de cooperació econòmica i cultural – inversions 2022: Import subvenció: 31.858,60 €
Total import subvencionat per remodelar la zona esportiva: 59.358,60 €.

Finançament del projecte: 87,22%

Un cop aprovat pel Ple municipal, l’Ajuntament iniciarà la licitació de les obres.