Publicada la llista del cens electoral per al sorteig de candidats a jurat popular

La Llei del Tribunal del Jurat estableix l’obligació d’un sorteig per determinar les persones candidates a formar part d’un jurat popular. Aquestes s’elegeixen a partir de la llista del cens electoral, que la ciutadania pot consultar des d’avui i fins al 26 de setembre a dependències municipals, en jorari de dilluns a divendres de les 9h a les 14h.

L’article 13 de La Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal de Jurat estableix que les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral han de realitzar un sorteig per establir la llista biennal de persones candidates a jurat. Un cop finalitzi l’exposició publica del cens, el sorteig tindrà lloc el proper 29 de setembre.

Expedient: X2022000336 SORTEIG LLISTA CANDIDATS A JURAT PERIODE 2023-2024