Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

 

Versió primera ( 30.03.2020)

Actualitzat ( 01.04.2020 )

 

 Reial Decret 10/2020 

 

El link a la web de la Generalitat, tots documents annexos els han anat actualitzant.