Edictes

Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10005 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2020
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2495 AJUNTAMENT DE SIURANA Anunci d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10947 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9102 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretari
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3579 AJUNTAMENT DE SIURANA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11216 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d’exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10479 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10477 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 194-0 Edicte: 8304 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 194-0 Edicte: 8303 AJUNTAMENT DE SIURANA Edicte d'informació pública de l'aprovació del Mapa de capacitat acústica municipal