Notícies
Xarxa
2 desembre 2021
El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 24 de novembre de 2021 va adoptar, entre d'altres, l’acord d’aprovació inicial del Pressup
12 novembre 2021
Podeu consultar el resultat del procés selectiu per a la plaça d'adiministratiu/iva d'aquest Ajuntament clicant aquí Visualitza  ACTA
10 novembre 2021
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 5.842´48 Euros, per a la millora de l'eficiènc
21 octubre 2021
Clicant aquí podeu visualitzar el llistat d'admesos i exlosos del procés selectiu per a la plaça d'administratiu/-va d'aquest Ajuntament
20 setembre 2021
Aprovació del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PIDEL). Podeu visualitzar el document clicant aquí
24 novembre 2021
Podeu consutlar la resolució definitiva del procés selectiu per a la plaça d'administratiu/iva d'aquest Ajuntament clicant aquí
12 novembre 2021
El Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons, celebrarà una jornada centrada en la
26 octubre 2021
  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Ullà una subvenció per import de 5.001,00 Euros, en destí a finançar
8 octubre 2021
Aprovació de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Garrigoles i Ullà per a sosteniment en comú del lloc de trebal
20 setembre 2021
Aprovació de les bases i la convocatòria que han de regir el procés d'estabilització d'un lloc de treball d'administratiu/va de l'Ajunta