Edictes

 

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIO DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL  dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1)dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021

Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 199 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 125 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals (bonificacions IBI i ICIO)
Exercici: 2022 Bop: 10-0 Edicte: 79 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11208 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10310 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10309 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021 del pressupost, per suplement de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10232 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 220-0 Edicte: 9489 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8862 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021 del pressupost, per suplement de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8846 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del projecte d'obres de la Plaça Garbina