Edictes

 

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIO DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL  dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1)dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021

Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5165 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4703 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4556 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva d'ordenances
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4533 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública de dos projectes d'obres locals
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4532 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels residus municipals d'Ullastret
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4531 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4530 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4504 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació publica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3595 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per al foment de l¿esport
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3537 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions