Edictes

 

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIO DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL  dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1)dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021

Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8862 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021 del pressupost, per suplement de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8846 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del projecte d'obres de la Plaça Garbina
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8845 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8823 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per introduir-ne bonificacions
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8822 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Reglament orgànic municipal
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT DE GARRIGOLES - Aprovació de la modificació de la plantilla i la RLT de l'Ajuntament de Garrigoles Secretaria-Intervenció agrupació Ullà-Garrigoles
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8598 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Garrigoles i Ullà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8547 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança de convivència
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8544 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8027 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització d'un lloc de treball d'administratiu/va de l'Ajuntament d'Ullà