Edictes

 

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIO DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL  dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1)dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021

Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 388 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres d'adequació i millora dels carrers del barri de l'Eixample i de les Eres, per a la millora de la mobilitat, la connectivitat i la seguretat del municipi d'Ullà - fase 1
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 210 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Correcció d'errades del procés d'estabilització del personal de neteja i brigada
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 175 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11350 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11288 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de les bases selectives que regiran el procés d'estabilització per proveir una plaça d'arquitecte superior a temps parcial, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11209 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació de la convocatòria i proves de selecció per als processos d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11168 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament d'Ullà
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10774 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10075 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal dels vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9830 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022