Edictes

 

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE OBRES IMPULSIO DE RESIDUALS NUCLI OEST 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – Anunci aprovació inicial del DUPROCIM dijous 29 de juliol del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – ACORD PLE MODIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE LA JUNTA DE REGIDORS  dijous 4 de febrer del 2021

AJUNTAMENT D’ULLÀ – MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL  dijous 10 de juny del 2021

CONVENI XARXA RESCAT (1)dijous 10 de juny del 2021

APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL dijous 10 de juny del 2021

Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8116 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva d'uns projectes d'obres locals
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8092 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de la modificació del Pla d'Ordenació urbanística municipal de l'àmbit del Camp del Roser
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8054 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022 per suplement de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8050 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7803 AJUNTAMENT DE ROSES - Aprovació definitiva del Projecte de finalització de les obres d'urbanització del Camí del Turó de l'Ullastrell
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7325 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Ullà al Consell Comarcal per al desenvolupament del programa de gestió del servei municipal d'habitatge i tasques tècniques d'habitatge (anys 2022-2025)
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6923 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Informació pública de les bases que han de regir la concessió de subvencions per les entitats esportives per motius de la Covid-19
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6858 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6082 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Inscripció i publicació del pacte mixt de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ullà, per als anys 2022-2027 (codi de conveni núm. 17100452142022)
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 5968 AJUNTAMENT D'ULLÀ - Aprovació inicial de les bases i els estatuts de l'àmbit del PAU 4 Giropoma